Video-analyse

Video-analyse als heldere spiegel

In mijn coaching gesprekken en trainingen werk ik regelmatig met video-analyse.
Zowel jouw verbale als non-verbale communicatie geven je inzicht in de manier waarop je denkt, voelt en handelt. Je ziet wat je passies en levensstrategieën zijn, en ook waar blokkades optreden.
Door het onbewuste bewust te maken, leer je oude patronen makkelijker herkennen, erkennen en loslaten.

Video-analyse maakt non-verbale communicatie zichtbaar

De informatie die je onbewust met je lichaam geeft, is heel zuiver. Door de video-analyse krijg je deze informatie weer ter beschikking. Het is soms een spannende spiegel, maar als je met compassie naar jezelf kunt kijken, geeft het je vooral inzicht in je strategieën, in de mogelijke disbalans tussen je gevoel en je verstand. Zo krijg je inzicht in hoe onbewuste patronen je kunnen afhouden van jouw eigenheid. Videoanalyse is daarmee een prachtig instrument om jezelf te ontdoen van overtuigingen, belemmeringen en opgelegde wereldbeelden. 


Hoe werkt het: vragen stellen en antwoorden bekijken.

Kitty Raaijmaakers video-analyse

De video-analyse starten we met een kort gesprek dat ik opneem met een camera. Samen bekijken we de beelden. Je ziet welke antwoorden je geeft, en ik laat je zien welke non-verbale communicatie zichtbaar is. Zo krijg je inzicht in hoe je in bepaalde situaties met emoties omgaat. Emoties die in specifieke situaties een rol spelen en, in tegenstelling tot verbale communicatie, niet te onderdrukken zijn. Je krijgt zicht op de onbewuste patronen en strategieën die jouw functioneren beïnvloeden. Je kijkt naar hoe je omgaat met de realiteit en hoe je jouw kwaliteiten verzwakt en/of versterkt. De oorsprong van de videoanalyse is ontwikkeld door de Goodfield therapie en heeft verder vorm gekregen binnen NU !K

Resultaat: bewustzijn van onbewuste communicatie

Bij de video-analyse kijk je naar hoe jij je verhoudt tot je omgeving. Op het moment dat je dat zelf ziet, wordt het onbewuste bewust gemaakt. Je bent daardoor in staat om patronen sneller te herkennen en erkennen, wat leidt tot inzicht en actie. Dat is het begin van de verandering met als doel je meer bewust te worden van wat er met jou gebeurt in relatie tot je omgeving. Dit maakt je minder afhankelijk en stelt je in staat duidelijker keuzes te maken die passen bij jou.

Optioneel: sessies om blokkades op te ruimen

Afhankelijk van de analyse kunnen we datgene wat je blokkeert verder opruimen tijdens een aantal sessies. Tijdens deze sessie(s) ga je in contact met je eigen lichaam en je gevoelens oude besluiten opruimen en nieuwe besluiten nemen. Je gebruikt daarbij de herinneringen die in je lichaam zijn opgeslagen. Je geeft het geen plekje maar ruimt het op; clean the System. Ruimte maken voor je nieuwe besluit om bij je eigen kracht te kunnen komen. Van daaruit zul je gaan merken dat denken en handelen meer samen werken, je non-verbale communicatie laat ook daadwerkelijk zien hoe je zich voelt en je merkt dat je energie weer stroomt. Dit is zowel voor je zelf als voor je omgeving zicht- en voelbaar.

Keep In Touch

KITty

Privacy Verklaring | Algemene Voorwaarden | 2023 All Rights Reserved – Nu Ik