Een goede collega noemde me eens ; een verbindingsmens in de puurste zin van het woord. Ik geniet van authenticiteit met alle mooie en minder mooie kanten die daarbij horen. Dat is ook mijn kracht: ik luister naar wat iemand wezenlijk zegt en nodig mensen uit puur te leven zoals ze zijn. Het is toch heerlijk als iedereen kan leven vanuit zijn eigen kracht en zijn talenten volop inzet!

Werken vanuit de basis: analyse, theorie en intuïtie
In mijn werk zet ik vooral mijn intuïtie in, maar tegelijkertijd put ik elk moment uit mijn schat aan ervaringen en opleidingen. Ik heb jaren als procesbegeleidster bij gezinnen gewerkt, waarin ik kinderen en volwassenen vooral begeleidde binnen het gehele gezinssysteem, zo kon ik zien waar de knik lag. Eind jaren negentig koos ik voor cursussen intuïtieve ontwikkeling bij het Centrum voor Leven en Intuïtie, de trainingen non-verbale communicatie aan het Goodfield instituut en de basis- en masteropleiding , een methode die non-verbale lichaamssignalen inzichtelijk maakt.  Daarnaast heb ik de opleiding voor systemisch werken gedaan om mij op een ander level  nog breder kan kijken in de mens zijn, met name in zijn/haar omgeving. Regelmatig volg ik na-scholing zoek op het gebied van onder andere levensovergangen, verlies. Het geen inzicht geeft in holistische kijk.  Inzichten in mijn verdere werkveld als mens en als Coach. Wanneer mijn “leidingen schoon zijn ” .

Ruimte maken voor authenticiteit
Binnen NU !K ontwikkelen mensen zich,er ontstaat letterlijk en figuurlijk meer innerlijke rust, mensen zitten fysiek beter in hun vel, ontwikkelen hun talenten, kunnen doeltreffender communiceren en kunnen kiezen voor zichzelf. Letterlijk mensen “ont-plooien” zichzelf. 

Zelf ervaren en vertrouwen op eigen kracht
Het zou mooi zijn als er helemaal geen coaching of training nodig zou zijn en mensen voluit leven vanuit hun oorspronkelijke kracht. Daarom laat ik deelnemers hun eigenheid in de trainingen zelf voelen en ervaren, zodat ze ook in het dagelijks leven herkennen en herinneren wie ze zijn, en van daaruit  zelf verder kunnen groeien. Leren, stappen zetten, ontdekken en elke dag wijzer worden. Dat gun ik ieder mens !

Samenwerken binnen mijn praktijk NU-!K met collega’s

Om zelf scherp te blijven heb ik onder anderen zowel intervisie gesprekken met collega’s als NU IK trainingen met collega’s. Zo kan ik me verder ontwikkelen en de training verbeteren. Deze collegiale samenwerking houdt mij scherp.,met hun werk ik regelmatig samen in ondere een workshop of trainingen van elkaar. daarnaast de kans elkaars specifieke kwaliteiten beter te leren kennen en gerichter naar elkaar door te kunnen verwijzen. Ik werk regelmatig met name tijdens trainingen en workshops met onderstaande collega’s.

Cornelia 
“Ik ben van huis uit psycholoog en ben uit belangstelling voor Jung de opleiding tot analytisch therapeut gaan volgen. Sinds 2004 voer ik een eigen therapeutische praktijk en geef trainingen in organisaties. Inmiddels ben ik al een aantal jaren als docent verbonden aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Ik werk daarin veel met de symboliek in sprookjes en films. Hoe meer je je namelijk in sprookjes verdiept, hoe meer je verrast wordt door de veelzijdige uitwerking van dieptepsychologische problemen, die ons ook nu nog dagelijks bezighouden. Ik ga ervan uit dat alles wat er in een mens leeft gekend wil worden. Wanneer een deel van de persoonlijkheid wordt verwaarloosd, verlaat ze ons niet zomaar, maar openbaart dat zich in symptomen. Door je echter open te stellen voor de boodschappen van het onbewuste, kun je inzien dat in jezelf de hulpbronnen aanwezig zijn waaruit je kan putten voor je eigen leven en ontwikkeling. Antwoorden op vragen naar je eigen diepere identiteit liggen niet buiten, maar in jezelf.”

Mirjam
“Vroeger werkte ik mijn praktijk voor voetreflexzone  therapie. “
Door voeten aan te raken, te masseren, in alle zachtheid, komt er een gesprek op gang zonder woorden. Weerstanden, blokkades kunnen aangeraakt worden, erkend en gevoeld worden en daardoor oplossen of transformeren. Het gesprek vooraf, of achteraf dient daarbij als ondersteuning, soms inzichtgevend, soms bewustmakend. Het aanraken, het voelen en gevoeld worden is het proces.

In samenwerking met Kitty, werk ik op een ander communicatie niveau dan de coaching. Het ontspannen, het voelen, (aan)geraakt worden zet op een ander, soms minder bewust level, processen in beweging. In de trainingen met Kitty kun je daar dan op bewust niveau mee verder gaan, stappen concretiseren, nog meer handen en voeten geven aan je ontdekkingen.

 www.bloesem-remedies.com.

Keep In Touch

KITty

Privacy Verklaring | Algemene Voorwaarden | 2023 All Rights Reserved – Nu Ik